Chúc Mừng Đại Hội Công Đoàn Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Biển Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên (SAMCO)

Chúng tôi ở đây TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

Hotline (028) 3724 5996/997

(028) 3724 5996/997

Giờ làm việc 8h00 AM - 17h00 PM

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GIAO NHẬN KHO VẬN BÌNH MINH

Vi En

Chúc Mừng Đại Hội Công Đoàn Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Biển Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên (SAMCO)

       Chương trình Đại hội diễn ra với khẩu hiệu hành động “Chính trực - Trách nhiệm - Hợp tác - Phát triển”, tiếp tục phát huy tinh thần chính trực, trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác của SAMCO. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện phù hợp và đúng đắn bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp.

    Một số hình ảnh tại đại hội: