Dịch vụ khác

Chúng tôi ở đây TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

Hotline (028) 3724 5996/997

(028) 3724 5996/997

Giờ làm việc 8h00 AM - 17h00 PM

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GIAO NHẬN KHO VẬN BÌNH MINH

Vi En

Dịch vụ khác

T092021

DỊCH VỤ QUẢN LÝ 3PL

Nhằm đáp ứng mục tiêu thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng trong thời đại ngày nay. Với xu hướng ngày càng mở rộng chiến lược thuê ngoài dịch vụ logistics của các chủ hàng, JV Sunrise Logistics cung cấp dịch vụ 3PL cho các khách hàng