CÔNG TY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN LÀM VIỆC “3 TẠI CHỖ”

Chúng tôi ở đây TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

Hotline (028) 3724 5996/997

(028) 3724 5996/997

Giờ làm việc 8h00 AM - 17h00 PM

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GIAO NHẬN KHO VẬN BÌNH MINH

Vi En

CÔNG TY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN LÀM VIỆC “3 TẠI CHỖ”

    Thực hiện theo văn bản số 2337/UBND-TH ngày 13 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc Doanh nghiệp đảm bảo được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Công ty đã lập kế hoạch, lên danh sách nhân viên và thực hiện phương án “3 tại chỗ” từ ngày 14/07/2021.

    Trong quá trình thực hiện, NLĐ phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, thực hiện 5Ktheo quy định của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế đồng thời thực hiện xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 mỗi tuần một lần.