ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GIAO NHẬN KHO VẬN BÌNH MINH

Chúng tôi ở đây TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

Hotline (028) 3724 5996/997

(028) 3724 5996/997

Giờ làm việc 8h00 AM - 17h00 PM

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GIAO NHẬN KHO VẬN BÌNH MINH

Vi En

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GIAO NHẬN KHO VẬN BÌNH MINH

  Ngày 01 tháng 10 năm 2022, Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Liên Doanh Giao Nhận Kho Vận Bình Minh nhiệm kỳ 2022-2027

  Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trâm – Chủ tịch CĐ Cty CP Vận tải biển Sài Gòn. Về phía Công ty có ông Lê Minh – Tổng Giám Đốc Công ty, bà Nguyễn Thị Mừng – Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng đại biểu là đại diện cho người lao động Công ty ở các Phòng ban.

     

   

  Đại hội nhằm tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, yếu kém, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, đồng thời phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, bàn bạc, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới đầy đủ phẩm chất, năng lực, đưa hoạt động công đoàn lên một bước mới.

    Đại hội kêu gọi CNVC-LĐ Công ty TNHH GNKV Bình Minh hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, phấn đấu thực hiên có hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên giao cho.