KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chúng tôi ở đây TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

TP. THỦ ĐỨC - TP. HCM

Hotline (028) 3724 5996/997

(028) 3724 5996/997

Giờ làm việc 8h00 AM - 17h00 PM

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH GIAO NHẬN KHO VẬN BÌNH MINH

Vi En

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

  Dự lễ kết nạp có đại diện BCH Đoàn cơ sở, các đồng chí là cán bộ ưu tú và toàn thể đảng viên của Chi bộ Công ty Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Sài Gòn.

  Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ đồng chí Lê Minh -  Bí thư Chi bộ Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Sài Gòn đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tủ của Công Ty TNHH Liên Doanh Kho Vận Bình Minh như sau:

  1. Kết nạp quần chúng Lê Ngọc Duy

  2. Kết nạp quần chúng Trịnh Văn Học

  3. Kết nạp quần chúng Đinh Bá Sanh

  4.  Kết nạp quần chúng Phạm Ngọc Trung

   Đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  Một số hình ảnh kết nạp Đảng mới: